Arama
×

Oturum Aç

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Oturum Aç!
×

Oturum Aç

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Oturum Aç!
×

Oturum Aç

Use your Facebook account for quick registration

OR

Oturum Aç

Sign in using your Facebook account

Hashımoto-HAŞİMOTO HASTALIGI

tarafından: tiroid     Yazarlar: Prof Dr Metin Ozata; Tiroid Uzmanı
ª
 

Hashimoto Tiroiditi  veya Hashimoto Hastalığı

Prof Dr Metin Ozata
Tiroid ve Endokrinoloji Uzmani
Ahmet Mithat Efendi Caddesi No: 12/3
Kalamış-kadıkoy
Tel: 0 216 3486510

Hashimoto tiroiditi  bağışıklık sisteminin bir bozukluğpu sonucu ortaya çıkar. 1912 yılında Japon bilim adamı Hashimoto tarafından tanımlandığı için bu ad verilmiştir. Bu hastalık otoimmün hastalıklar dediğimiz hastalıklardan birisidir. Otoimmün hastalıklarda vücut  kendi dokusunu yabancı doku olarak algılayıp onu yok etmek ister ve vücut içinde bir savaş oluşur. Hashimoto tiroiditinde de vücut tiroit bezini yok etmek ister. Tiroit bezini yok etmek için çok miktarda anti-TPO antikoru ve anti-tiroglobulin antikoru üretir. Bu antikorlar tiroit bezine bağlanarak hücreleri harap ederler. Hücreler azalınca da bez küçülür ve hormon yapacak hücre kalmaz ve sonunda tiroit hormon yetmezliği ortaya çıkar.

Hashimoto hastalaığı başlangıcında tiroit bezinde büyüme yani guatr vardır;  daha sonra bez harabiyet nedeniyle yıllar içinde küçülerek sanki yok olur.

İltihap nedeniyle tiroit bezine çok sayıda iltihap yapan hücreler (lenfosit hücreleri) hücum eder ve bu hücreler bezi yavaş olarak yok etmeye başlar.

 

 Nedenleri:

Hashimoto hastalığının nasıl başladığı tam olarak bilinmiyorsa da genetik eğilim önemlidir.

Hashimoto tiroidit sıklığı  iyod alımı arttıkça artmaktadır.  ABD ve Japonya gibi iyod alımının yüksek olduğu ülkelerde sıklığı yüksektir.

 İyod yetmezliği olan bölgelerde yapılan iyodlu tuz yenmeye başlanması sonrasında  tiroid bezinde iltihap yapan lenfosit hücrelerinin  3 kat artırdığı ve kan tiroid antikorlarının (Anti-TPO, anti- Tiroglobulin) % 40’ın üzerine çıktığı saptanmıştır.

 Tiroit hormonları normal olan bir  Hashimoto  hastası  eğer aşırı iyod alırsa hipotiroidizm  yani tiroit bezi yetmezliği gelişir.  Özellikle anti-TPO antikoru yüksek Hashimotolu bir hasta kalp ritm bozukluğu tedavisi için verilen ve içinde yüksek oranda iyot bulunan Cordarone isimli ilacı alırsa 18 ay içinde hipotiroidizm geliştiği saptanmıştır.

Lityum ilacı  kullanan hastalarda da sıklıkla geçici de olsa  1/3 olguda hipotiroidizm gelişir ve anti-TPO antikoru yüksek  hastalarda hipotiroidizm gelişme riski daha fazladır.

İnterferon alfa ilacı  kullanılan  hastalarda da  (kanser, myeloproliferatif hastalık, myelodisplastik sendrom, kronik viral hepatit)  tiroid antikorları, hipotiroidizm veya nadiren Graves hastalığı veya geçici hipertiroidizm görülebilir. İnterferon alfa alanların %20’sinde antikorlar saptanmış ve klinik hipotiroidizm % 5’inde gelişmiştir. İlaç kesilince bu etkilerin kaybolduğu görülmüştür. Ancak interferon gama tedavisiyle tiroidit gelişmediği bildirilmiştir.

Sıklık:

Tüm tiroid hastalıkları içinde en yaygın olanıdır ve  toplumun  % 2’sinde bulunur. Hashimoto hastalarının  % 95’i kadındır. Yılda her bin kişiden 0.3-1.5’unda geliştiği tahmin edilmektedir. Tüm yaşlarda ortaya çıkarsa da 30-50 yaş arasında sıktır. Kadınlarda erkeklere göre 15-20 kat daha fazla görülür. Ergenlik  çağındaki kızlarda  sıklığı % 0.8-1.6’dır.

Şikayetler:

Çoğu hastanın  hiçbir şikayeti yoktur.  Bazı hastalarda küçük bir guatr ve anti-TPO antikor yüksekliği vardır.  Bazen tiroit bezi yetmezliği (tiroit hormon yetmezliği-hipotiroidi) ile doktora başvururlar.

 Yaş ilerledikçe hipotiroidi sıklığı artar.

Hashimoto’lu hastalarda lastik sertliğinde bir guatr vardır. Çok nadiren tiroit bezi sert olabilir.  Tiroid bezinde ağrı veya hassasiyet yoktur. Genellikle tiroid büyümesi sessiz olur ve şikayet bulunmaz. Bu hastalar doktora genellikle guatr nedeniyle veya tiroit hormon azlığının neden olduğu halsizlik, bitkinlik, el ve yüzde şişme, ses kalınlaşması gibi şikayetler nedeniyle başvururlar.

 Hashimoto tiroiditi  olan hastalarda diğer otoimmün hastalıklar bazen   birlikte olabilir.

Laboratuvar Bulguları

Hashimoto tiroiditinden şüphelenildiğinde, tiroid otoantikorları ve  T3, T4 ve TSH hormon tetkiklerine bakılır.  Hashimoto tiroiditli olguların yaklaşık %80’inde tanı konduğunda normal T4, T3 ve TSH düzeyleri  saptansa da tiroit bezinde hormon yapımı azalmaya başlamıştır. 

 Anti-TPO antikorlar olguların % 95’inde ve anti-TG antikorlar  % 60’ında yüksektir.

Hipotiroidizm  ve Guatr Tedavisi

Aşikar hipotirodizmi olan tüm olgular sentetik T4 hormonu levotiroksin ile  (tiroit hormon ilaçları Tefor veya levotiron gibi)   tedavi edilir.  ve ilaç dozu serum TSH düzeylerini normale getirecek şekilde doktorunuz tarafından ayarlanır. Burada amaç  TSH düzeyini  2.5-3 IU/L olacak  şekilde ayarlamaktır.  Yaşlı hastalarda veya koroner kalp hastalığı olanlarda tedaviye çok  düşük dozlarda başlanır ve 4-6 haftalık aralıklarla artırılır. Kadınların çoğunda gebelik süresince dozda % 25-50 oranında bir artış gerekir.

Hipotiroidi olmasa bile guatrı olan Hashimoto’lu hastalar tiroit ilacı tedavisinden fayda görür ve guatrları küçülür.

T4 ve T3 hormonu normal TSH hormonu yüksek olan hastalarda TSH >4  IU/L ve anti-TPO yüksek ise küçük dozda ilaç tedavisi yapılır.

Hashimoto Tiroiditi Olan Hastalara Öğütler:

1) İyotlu tuz yemeyiniz, iyotlu öksürük şurubu içmeyiniz.

2) Selenyum desteği yapabilirsiniz. Günde 100-200 mikrogram selenyum hastalığınız için faydalı olabilir

3) Tiroit hormon ilaçlarını  aç karna içiniz. Midenizde ağrı yapıyorsa  tok karna alın, ancak en iyisinin aç karna alınması olduğunu unutmayınız

4) İlacınızı   her zaman aldığınız öğünde almayı unutursanız bir sonraki öğünde alın, ertesi günü 2 kat almayın.

5) İlacı aldığınız öğünde başka ilaç almamaya çalışın. Özelilkle kalsiyum, demir ve mide ilaçları  tiroit ilacının emilimini bozar.

6) Gebe kalmayı düşünen kadınlar doktoruna mutlaka  ilaç konusunda danışmalıdır. Gebe kalınca da  tiroit ilaçları alınacaktır. Çocuğa zararı yoktur.  Tiroit ilacı almazsanız düşük riski  artar. Doğum sonrası da kontrollerinizi yaptırınız.

KAYNAKLAR VE ÖNERİLEN KİTAPLAR

1.      Prof. Dr. Metin Özata, 99 Sayfada TIROID, İş bankası yayınları, 2008 Eylul

2.      Prof. Dr. Metin Özata, Tiroit hastalıklarına Güncel yaklaşım, epsilon yayınevi, 2005 (Temin için: www.yenisayfa.com.tr)

3.   http://www.tiroit.org

Yayın tarihi: 02 Eylül, 2008   
Lütfen bu özeti derecelendirin : 1 2 3 4 5
Tercüme Et Gönder Link Yazdır

New on Shvoong!

Top Websites Reviews

X

.