Arama
×

Oturum Aç

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Oturum Aç!
×

Oturum Aç

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Oturum Aç!
×

Oturum Aç

Use your Facebook account for quick registration

OR

Oturum Aç

Sign in using your Facebook account

Shvoong Ana Sayfa>İnsan Bilimleri>Tarih>Iı.MEŞRUTİYETİN ÖZELLİKLERİ

Iı.MEŞRUTİYETİN ÖZELLİKLERİ

tarafından: Segalim     Yazar : ikinci mesrutiyetin özellikleri
ª
 
Diğer adıyla kanuni esasi 1909 kanuni esasi özellikleri:
*Yasama meclise aittir ancak son söz padişahındır
*Padişahın sınırsız veto hakkı kanuni esasi ile elinden alınıştır
*Yürütme padişah ve hükümete aittir
*Padişah sadece başbakanı seçerdi bakanları ise başbakan seçerdi ancak yine padişahın onayı gerekliydi
*Meclisi açma kapatma yetkisi artık padişahın elinde gil sadece meclisin elinde idi
*Sansür ve sürgün yetkisi birinci meşrutiyette padişahın kararına bağlıyken kanunui esasi yani ikinci meşrutiyetle birlikte sadece mahkeme kararına bağlı oldu
*Toplantı,dernek,gösteri,parti kurma hakkına kavuşuldu
*Savaş ve barış için meclisden onay alınma kararına varıldı birinci meşrutiyette meclis onayına gerek yoktu padişahın verdiği onay yeterliydi

İkinci Meşrutiyetin ilanında bazı dış etkenler mevcuttu bunlar:
Reval de ingilitere ve rusya görüşme yapıp osmanlı imparatorluğunu kendi aralarında paylaştılar.İngilitere Rusyayı balkanlarda serbest bıraktı.Bunun üzerine osmanlı imparatorluğu 1 ay sonra ikinci meşrutiyeti ilan etti

İkinci Meşrutiyetin yaşadığı tehlike:
31 Mart Olayı:
Gerici asker ve sivillerin istanbulda ayaklanarak meclisi basması ve ikinci meşrutiyeti kaldırmak istemesidir.Gericiler ittihak ve terakkici olan sadrazam hüseyin hilmi paşayı görevden aldılar ve yerine tevfik paşayı sadrazam yaptılar
31 Mart Olayının Sonuçları:
Selanikten ithalatçı mahmut şefket paşa komutasındaki hareket ordusu istanbula geldi ve 31 mart olayını bastırdı.Hareket ordusunun kurmay başkanı Mustafa Kemal Atatürk idi.Hareket ordusu meşrutiyeti ve anayasayı korudu.Rejim devam etti sadrazamlık tekrar Hüseyin Hilmi Paşaya geçti.İkinci abdulhamit meclis kararı ile tahttan indirildi ve yerine beşinci mehmet getirildi.Hareket ordusunun istanbula gelip meşrutiyeti koruması ordunun yenilikleri koruyuculuğunu gösterir.Mustafa Kemal Atatürk ittihak terakki üyesiydi  1906 da Şam da Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu.1907 de İttihak ve terakkiye katıldı.Ancak daha sonra Balkan savaşlarından sonra ittihatçıların yanlış tutumlarından dolayı m.kemal ittihatçılardan ayrıldı.
İkinci meşrutiyetin partileri:
1)İttihat ve terakki partisi
2)Ahrar partisi
3)Hürriyet ve itilaf fırkası: En önemli muhalefet partidir
4)Fedekaran-ı millet partisi
5)Ahali partisi : Koyu islamcıdır
6)Mutedi pervaroz partisi : Arnavut ve arap mebuslarca kuruldu
7)İttihad-i Muhammedi partisi
Çok partili döneme ilk kez ikinci meşrutiyet ile geçildi.

Yayın tarihi: 13 Nisan, 2010   
Lütfen bu özeti derecelendirin : 1 2 3 4 5
Tercüme Et Gönder Link Yazdır

New on Shvoong!

Top Websites Reviews

X

.