Arama
×

Oturum Aç

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Oturum Aç!
×

Oturum Aç

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Oturum Aç!
×

Oturum Aç

Use your Facebook account for quick registration

OR

Oturum Aç

Sign in using your Facebook account

Shvoong Ana Sayfa>Kitaplar>Biyografi>Hz.MUHAMMED'İN HAYATI (Martin Lings)

Hz.MUHAMMED'İN HAYATI (Martin Lings)

tarafından: gokturk     Yazar : Martin Lings (Ebubekir Siraceddin)
ª
 
Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in soyundan gelen Abdulmuttalib (Hz. Muhammed'in dedesi) Mekke'ye gelen hacıları ağırlamakta ve Kabe'yi kormakla görevliydi. Babası Abdullah M.S. 579 yılında Zühre kabilesinden Amine ile evlenmişti. O yıllarda Habeşistan yöneticisi Ehrebe Kabe'yi yıkmak için fil ile saldırıya geçti. Ancak gökyüzünde taş taşıyan kuşlar tarafından aldırıya uğradı ve başarısız oldu. Aynı yıllarda Abdullah öldü. Aminenin tek tesellisi doğacak olan çocuğ idi. Bir kaç hafta sonra Hz. Muhammed dünyaya geldi(M.S. 570).

Arabistada adet olduğu üzere Hz. Muhammed 2 yaşına kadar süt annesi Halime ve eşi Haris'in yanında kaldı. Sonra 4 yıl daha annesi ile yaşayan Hz. Muhammed 6 yaşına geldiğinde annesi öldü. Artık ondan dedesi sorumluydu. 2 yıl sonra da dedesi öldü. Dedesi onu öz amcası Ebu Talib'e bemanet etti.

9-10 yaşlarında amcası ile bir ticaret kervanında, Bara'da yaşayan rahip Bahira kervanın üzerindeki bulutu gördü ve çocuğu yahudilerden koruması için amcasını uyardı.

20'li yaşları geçtiğinde Esed kabilesinden Huveylid'in kızı Hatice ile evlendi. Hatice O'na 2 erkek ve 4 kız çocuğu doğurdu. En büyük çocukları Kasım ve diğer erkek çocuk (en küçük çock) bebekken öldüler. Diğer çocukları Zeynep, Rukiye, Ümmü-Gülsüm, Fatıma idi. Amcasının bakabileceğinden fazla çocuğu olması üzerine Ali'yi bakmak için ailsine aldı. Dört kızı Ali ve Hatice'nin hediye ettiği kölesi Zeyd ailesinin temelini oluşturuyordu. En zengin amcası Ebu Leheb idi. Ebu Talib, Zübeyir, Hamza, Abbas diğer amcaları idi. Haris en büyük amcası idi. Harisin oğlu Ebu Süfyan Hz. Muhammed'in kuzeni, süt kardeşi ve yakın arkadaşı idi.

40 yaşına geldiğinde ramazan ayının sonlarına doğru Cebrail O'na geldi ve oku dedi. Böylece peygamberlik görevi verilmiş oldu. İlk inanan Hatice olduktan sonra Ali, kölesi Zeyd, dostu Ebu Bekir ilk inananlardan olmuştur. Peygamber'in (SAV) etrafıdaki kalabalık arttıkca düşmanları da artmaktaydı. En kötü üşmanlarından birisi Mahzum kabilesinden Amr (Ebu Cehil) idi. Baskılar artıkca bir gurubu Habeşistan'a gönderdi bu ilk hicretti. baskılar giderek artıyordu. Ebu Cehil'in yeğeni Ömer de baskı yapalar arasındaydı, ancak Kuran'ı dileyince müslüman olmuştu.

Ms: 619 'da eşi Hatice öldü. Hatice 65, Peygamber (SAV) 50 yaşlarındaydılar. Kısa bir süre sonra da amcası Ebu Talip öldü. Sonrasında Zemeh'in kızı Sevde ile evlendi. Dah sonrsında ise rüyasında gördüğü ve kendisinden çok küçük olan Ebu Bekir'in kızı Aişe ile evlendi. Baskıların daha da artması üzerine müslümanlar ve Peygamber (SAV) hicret ettiler. 27 Eylül 622'de Kuba'ya ulaşıldı. burada islamın ilk camisi yapıldı. Yola devam edilip Medine'ye ulaşıldı. Burada ilk olarak Ebu Eyyüb'ün evinde kalıyor. Sonrasında isebir cami ve zevceleri Sevde ve Aişe için birer oda yaptırdı.

623 yılında Meekeli müşrikler ile Bedir Savaşı yapıldı. Ebu Cehil savaş sonunda ölmüştü. Ganimetler dağıtıldı, esirler fidye karşılığında iade edildi. Bir kaç hafta sonra kızı Fatıma'yı amcaoğlu Ali ile evlendirdi. Sonrasında Peygamber (SAV) Ömer'in dul kızı Hafsa ile evlendi.

Mekkeliler ile yapılan ikinci savaş Uhud Savaşında amcası Hz. Hamza şehit edilmişti. Tepeye yerleştirilen okcuların erken ayrılmaları nedeni ile bu savaş kaybedilmişti. Savaş sonrasıda Bedevi kabilesinden Zeynep ile evlenmişti. ancak 8 ay sonra Zeynep ölmüştü. Sonrasında Ümmü Seleme ile evlendi. Daha sonraları ise Zey'den boşanan Zeynep ile evlendi.

627 yılında Hendek Savaşı yapıldı. Farisi Selman 'in önerisi ile şehrin etrafına bir hendek kazıldı ve başarıya ulaşıldı. sonarsında biresir olan Cüveriye'nin fidyesini ödedi ve onunla evlendi. Hendek Savaşı'ndan yaklaşık 1 yıl sonra Mekkelier ile Hudeybiye anlaşması yapıldı. Mısırdan hediye gönderilen Mariye isimli bir cariye ile evlendi.
629 yılında Heyber Kalesi feth edildi. Aynı yıl içinde Bizanslılar ile Müslümanlara arasındaki ilke savaş olan Mute savaşı yapıldı. 630 yılına gelindiğinde niyahyet Mekke feth edildi.

Sonraları Tebük ve Taif seferlerini yapan islam peygamberi Hz. Muhammed (SAV) 632 yılında vefat etmiştir.
Yayın tarihi: 13 Kasım, 2011   
Lütfen bu özeti derecelendirin : 1 2 3 4 5
Tercüme Et Gönder Link Yazdır

New on Shvoong!

Top Websites Reviews

X

.